Oferta


  • Diagnoza i terapia logopedyczna
  • Pedagog specjalny
  • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Terapia ręki
  • Trening umiejętności społecznych
  • Zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • oraz wiele innych zajęć ogólnorozwojowych.