Nasz zespół


Marta Majczyna

Pedagog – terapeuta, pedagog specjalny, neurologopeda, pedagog wczesnoszkolny
Od 8 lat pracuję z dobrymi efektami z dziećmi ze spektrum autyzmu. Oprócz wieloletniej praktyki przeszłam wiele szkoleń, a także prowadziłam własne badania, które pomogły mi lepiej zrozumieć metody i formy diagnozowania tego zaburzenia.
Moja praktyka pedagogiczna nie ograniczała się nigdy tylko do poradni i pracy indywidualnej. Jako pedagog specjalny pracowałam w kilku przedszkolach. Obecnie pracuję w integracyjnej szkole podstawowej. Byłam również konsultantką do spraw terapii dzieci z autyzmem w jednym z Warszawskich przedszkoli.
Pracuję jednak nie tylko z dziećmi ze spektrum autyzmu - jednak ta część mojej działalności jest najtrudniejsza, ale zarazem najbardziej fascynująca.
Pedagogika to nie tylko moja praca, ale także moja pasja. Zaczęłam ją realizować jeszcze w liceum jako wolontariuszka w domu dziecka. Od tamtego czasu wiedziałam, że swoją przyszłość będę wiązać właśnie z pedagogiką. Moją pasję kontynuowałam podczas studiów biorąc udział w dwuletnim stażu w fundacji „SYNAPSIS”. Wtedy właśnie rozpoczęłam pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Kontynuuję ją do dziś, zdobywając coraz większe doświadczenie.

Wykształcenie:
  • Studia licencjackie: Pedagogika - doradztwo i terapia pedagogiczna; Pedagogika\ wczesnoszkolna
  • Studia magisterskie: Pedagogika specjalna: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
  • Studia podyplomowe: Logopedia.
  • Studia podyplomowe: Neurologopedia.

Ukończyłam również wiele kursów, w tym między innymi:
  • Metoda dobrego startu
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne
  • Kurs Terapii Ręki
  • Kurs ORIGINAL PLAY® „Pierwotna Zabawa”
  • Kurs języka migowego (II poziom)
  • Kurs trenerski szybkiego czytania i technik pamięciowych

Powyższe kursy bardzo przydają się w pracy z dziećmi, jednak to praktyka i pewien rodzaj pedagogicznej intuicji daje mi możliwość dobrej i skutecznej pracy z dziećmi.

Marzena Skrzypkowska

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI
Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej UKSW, Podyplomowego Studium Logopedii na UKSW, Podyplomowego Studium Edukacji Wczesnoszkolnej i Reedukacji na UW. Ukończyłam kurs Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz szkolenie z Dysfagii (problem połykania).
Aktualnie pracuję jako logopeda w Szkole Podstawowej oraz jako terapeuta integracji sensorycznej w Poradni Pedagogicznej w Legionowie In-sens, oraz w Fundacji Autismus.
Podczas prywatnej praktyki logopedycznej zajmuję się dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
W pracy jako terapeuta SI zdobywam praktykę z dziećmi z Zespołem Downa, Autyzmem i ADHD.